Polityka Prywatności

  1. Wprowadzenie 1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, ochrony oraz udostępniania danych osobowych zebranych od Użytkowników zapisujących się do Newslettera prowadzonego przez firmę Dominik Mytych.
  2. Administrator danych 2.1. Administratorem danych osobowych jest firma Dominik Mytych, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 45a/111, 03-301 Warszawa, NIP: 8141693794.
  3. Cele przetwarzania danych 3.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu dostarczania Newslettera zawierającego informacje o produktach, usługach, promocjach oraz innych wiadomościach związanych z działalnością Firmy.3.2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
  4. Rodzaje danych 4.1. Firma przetwarza dane osobowe, takie jak adres e-mail.
  5. Ochrona danych osobowych 5.1. Firma zobowiązuje się do stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed utratą, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją czy zniszczeniem.5.2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora danych.
  6. Prawa Użytkowników 6.1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.6.2. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
  7. Cookies 7.1. Strona internetowa Firmy może korzystać z plików cookies w celu zbierania informacji statystycznych oraz poprawy funkcjonalności serwisu.7.2. Użytkownik może zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookies w swojej przeglądarce.
  8. Udostępnianie danych 8.1. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji wynikających z obowiązującego prawa.
  9. Zmiany w Polityce Prywatności 9.1. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie aktualnej wersji na stronie internetowej.9.2. Zmiany w Polityce Prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowej wersji.