Regulamin

  1. Definicje 1.1. „Firma” oznacza Dominik Mytych, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 45a/111, 03-301 Warszawa, NIP: 8141693794.1.2. „Newsletter” oznacza regularne informacje przesyłane drogą elektroniczną, zawierające informacje o produktach, usługach, promocjach i innych wiadomościach związanych z działalnością Firmy.1.3. „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, która zapisuje się do otrzymywania Newslettera.
  2. Zapis do Newslettera 2.1. Zapis do Newslettera jest dobrowolny i bezpłatny.2.2. Aby się zapisać do Newslettera, Użytkownik musi podać swój adres e-mail na stronie internetowej firmy lub innych dostępnych platformach.2.3. Poprzez zapis do Newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych oraz promocyjnych dotyczących produktów i usług Firmy.
  3. Ochrona danych osobowych 3.1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych.3.2. Administrator danych osobowych to Firma.3.3. Użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania, usuwania swoich danych osobowych oraz wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera.
  4. Warunki korzystania z Newslettera 4.1. Informacje zawarte w Newsletterze są chronione prawem autorskim i są własnością Firmy.4.2. Użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać ani wykorzystywać informacji zawartych w Newsletterze w celach komercyjnych bez zgody Firmy.
  5. Promocja własnych produktów 5.1. Firma zastrzega sobie prawo do promowania swoich własnych produktów komercyjnych w ramach Newslettera.5.2. Ograniczenia dotyczące promocji produktów innych firm nie obowiązują w przypadku promocji produktów własnych Firmy.
  6. Zmiany w regulaminie 6.1. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez przesłanie aktualnej wersji regulaminu na podany adres e-mail.6.2. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowej wersji na stronie internetowej Firmy.